Högskola (kurs)
Högskola (program)
Folkhögskola
Ky
Yh
Kompletterande
Påbyggnad
Övrig utbildning
Sökord?

Pedagogik, intresse, ämne ...


Var?

Ange kommun Stockholm, Hjo ...
Heltid eller Deltid
Heltid
Deltid

Studiestart (tidigast)

Endast Distans
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet

Karolinska institutet
Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om mätteori och mätinstruments psykometriska egenskaper, det vill säga validitet och reliabilitet, samt principer för översättning av frågeformulär. Mätinstrument kan vara frågeformulär eller tester av olika aspekter som fysisk funktion, aktivitetsförmåga eller hälsa. Dessa ger data på olika mätnivåer, varför olika typer av statistiska analyser kommer att behandlas både teoretiskt och praktiskt. Mätmetoder som är av eget intresse för din forskning, eller som kan användas i din kliniska verksamhet studeras med hjälp av litteratursökning och praktiska undersökningar.

Karolinska institutet
171 77 Huddinge


Ansökningskod: KI-61035
Omfattning: 15 högskolepoäng
Kostnad: Undervisningen är kostnadsfri, däremot får den studerande betala för litteratur etc.
Förkunskapskrav: Tidigare universitets-/högskolestudier krävs
Huvudman: Fristående
Studietid: Dagtid
Studieekonomi: Utbildningen ger rätt till studiestöd


Till utbildningen >>

Till skolan >>

IntresseanmälanAnnonsera | Skollogin | Om hittaskola | Kontakta oss | Sitemap