Högskola (kurs)
Högskola (program)
Folkhögskola
Ky
Yh
Kompletterande
Påbyggnad
Övrig utbildning
Sökord?

Pedagogik, intresse, ämne ...


Var?

Ange kommun Stockholm, Hjo ...
Heltid eller Deltid
Heltid
Deltid

Studiestart (tidigast)

Endast Distans
Begravningsentreprenör

Sensus Studieförbund - Region Uppsala - Härnösand
Begravningsentreprenör är ett yrke som väcker känslor samtidigt som det är högt respekterat och anses som mycket meningsfullt. Begravningssederna i Sverige har genomgått stora förändringar de senaste åren. Det blir mer och mer ett förtroendefullt samarbete med de anhöriga och att kunna möta olika kulturers seder och traditioner. Det handlar om att stödja och möta de anhöriga i deras sorgearbete, sköta de praktiska, ekonomiska och juridiska frågorna samt ge personlig service. Från att ha varit ett konservativt yrke med en relativt statisk form av tjänsternas innehåll kräver kunderna mer och mer vilket innebär att begravningsbranschen måste utvecklas och förnyas.

Studenterna ska efter avslutad utbildning självständigt kunna arbeta som begravningsentreprenörer och anpassa sina tjänster oavsett religiös tillhörighet eller icketillhörighet hos kunden.


Kursinnehåll:
. Begravningskunskap, 8 KY-poäng
Kursen Begravningskunskap ger studenterna den specialistkunskap som är unik för att kunna utöva yrket. Det handlar om allt från det första mötet med de anhöriga till arbetet som sker efter begravningen.

. Psykologi, 5 KY-poäng
I mötet med människor i sorg och kris krävs kunskaper kring bland annat sorgarbete, etiskt tänkande och samtalstekniker. Vi lägger stor vikt vid samtal, diskussioner och reflektioner i den här kursen. Vi ger studenterna möjlighet att reflektera över sina egna tankar om döden, sina värderingar och möten med o

Sensus Studieförbund - Region Uppsala - Härnösand Västra Ågatan 16
Uppsala


Omfattning: 40 KY-poäng
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri, däremot får den studerande betala för litteratur etc.
Förkunskapskrav: Endast grundläggande behörighet krävs. Validering och tillgodoräknande Om en sökande, som antagningsnämnden anser väl lämpad för utbildningen, inte är formellt behörig till utbildningen görs en validering. Utbildningsledningen kontaktar då två refer
Huvudman: Fristående
Studieekonomi: Utbildningen ger rätt till studiestöd


Till utbildningen >>

Till skolan >>

IntresseanmälanAnnonsera | Skollogin | Om hittaskola | Kontakta oss | Sitemap