Gymnasium
Gymnasiesärskola
Sökord?

Pedagogik, intresse, ämne ...


Var?

Ange kommun Stockholm, Hjo ...

PlusGymnasiet i Göteborg


Gymnasium

Skolans adress(er)
PlusGymnasiet i Göteborg Kämpegatan 7
411 04 Göteborg


Besök skolans hemsida

I Göteborg i Västra Götalands län ligger PlusGymnasiet i Göteborg. Vi är en gymnasieskola som erbjuder stimulerande studiemiljö i kombination med intressanta gymnasieutbildningar. Vill du studera på en gymnasieskola med ambitiösa och motiverade lärare skall du välja PlusGymnasiet i Göteborg i Göteborg. På vår hemsida hittar du relevant och uppdaterad information om våra gymnasieutbildningar, dess inriktningar och vem du skall ta kontakt med på skolan om du har frågor om hur det är att studera på PlusGymnasiet i Göteborg.
Välkommen till vår skola!

Vill du ändra din skolpresentation maila info@hittaskola.se

Karta


Utbildningar

Byggprogrammet(FR BP Byggyrkeslinje-inr måleri/husbyggn/plåt/anläggning) Göteborg
Estetiska programmet(FR ES Estetisk yrkeslinje inriktn-musik/musikproduktion) Göteborg
Handels- och adm programmet(FR HP Affärs/ek.yrkeslinj inr-försäljn/affärsutv/butiksledn) Göteborg
Hantverksprogrammet(FR HV Hantverksprogrammet - inriktning Stylist) Göteborg
Hantverksprogrammet(FR HV Möbel och inredningssnickare) Göteborg
Medieprogrammet(FR MP IT & Media inr-graf kom/rörl.bild/foto/digital mediep) Göteborg
Omvårdnadsprogrammet(FR OP Spa - Friskvård och hälsa) Göteborg
Samhällsvetenskapsprogrammet(FR SP Samhällsvetenskapsprogrammet) Göteborg

Information om programmen
Här presenteras skolverkets information om gymnasieprogrammen.
OBS! Skolans egna inriktningar och lokala profiler hittar du bäst på skolas hemsida


Byggprogrammet
På byggprogrammet får man lära sig hur man bygger eller målar och med vilka material. Man får också lära dig att använda ritningar, maskiner och verktyg. Byggprogrammet blandar teoretiska kunskaper med praktiska. Under sammanlagt 15 veckor får man utbildning ute i arbetslivet, på en arbetsplats. Efter gymnasiet kan du till exempel bli glasmästare, golvläggare, kranförare, murare, målare, parkanläggare, plattsättare, snickare eller ställningsbyggare. Många av dessa yrken kräver att man går vidare som lärling efter att man har avslutat sin utbildning på gymnasiet. Att vara lärling innebär att man fortsätter att utbilda sig inom sitt yrkesområde på en arbetsplats. Lärlingstiden varierar beroende vilket yrke man valt men vanligen ligger den mellan 1-3 år. Efter byggprogrammet kan man läsa vidare på universitet eller högskola, men en del utbildningar kräver att du läst vissa gymnasiekurser.
Läs mer om programmet >>
Estetiska programmet
Estetiska programmet ger en bred allmänbildning, med inriktning mot olika estetiska områden, såsom dans, teater, bild eller musik. På programmet läser man om hur konst och kultur påverkar oss i vårt samhälle och om olika konstnärliga uttryck. Om man är intresserad av att utveckla sina konstnärliga intressen finns möjlighet att fördjupa sig inom något konstnärsområde. Efter utbildningen kan man läsa vidare på universitetet eller högskola, men en del utbildningar kräver att man läst vissa gymnasiekurser. Exempel på yrken man kan utbilda sig till efter gymnasieskolan är dansare, formgivare, journalist, kläddesigner, ljudtekniker, musiker, musiklärare, sångare eller skådespelare.
Läs mer om programmet >>
Handels- och administrationsprogrammet
På utbildningen lär man sig hur en vara eller tjänst går hela vägen från producent till konsument. Man får även lära sig hur man möter kunder samt hur man skyltar och prissätter varor. Här ingår kunskaper om säljteknik och hur man utför kassaarbete. Man får också lära sig om vilka regler som gäller när man köper och säljer varor. Turism är en av världens största näringar. Inom turistbranschen arbetar man med olika slags tjänster som till exempel boende, mat, transporter och fritidsaktiviteter. Det även viktigt för företagen med en god marknadsföring. På handels- och administrationsprogrammet kan man lära sig om dessa verksamheter. Handels- och administrationsprogrammet blandar teoretiska kunskaper med praktiska. Under sammanlagt 15 veckor får man utbildning ute på en arbetsplats. Flera handelsföretag har kontor och butiker i flera länder. Därför har man även möjlighet att få göra sin praktik utanför Sverige. Väljer man att lära dig flera språk kan det bli ett steg mot fortsatta studier eller arbete utomlands. Efter utbildningen kan man till exempel arbeta som demonstratör, försäljare, inköpare, löneadministratör, turistguide eller bli egen småföretagare. Man kan även läsa vidare på universitetet eller högskola, men en del utbildningar kräver att man läst vissa gymnasiekurser.
Läs mer om programmet >>
Hantverksprogrammet
Programmet är inriktat mot olika hantverksyrken. Inom många hantverk får man utnyttja sin kreativitet och skapa med händerna. Under utbildningens första år får man en orientering om flera hantverksyrken. Man får även lära sig om olika slags material samt hur man använder och sköter verktyg. Många hantverkare arbetar i egna småföretag. Därför får man även lära dig hur man sköter ett mindre företag när det gäller ekonomi, marknadsföring och kundrelationer. En del verktyg och tekniker, till exempel sågen eller konsten att väva, uppfanns för flera hundra år sedan och de används än idag. Samtidigt som det är viktigt att lära sig de gamla arbetssätten, är det viktigt att hantverket fortsätter att utvecklas och förnyas. Programmet blandar teoretiska kunskaper med praktiska. Under sammanlagt 15 veckor får man utbildning ute på en arbetsplats. På hantverksprogrammet får man grundläggande kunskaper för att arbeta inom ett eller ett par av hantverkets olika yrkesområden. Totalt finns det cirka 300 olika hantverksyrken Efter gymnasiet kan man exempelvis bli florist, frisör, guldsmed, keramiker, låssmed, skomakare, skräddare eller urmakare. Många av dessa yrken kräver att man går vidare som lärling efter att man har avslutat sin utbildning på gymnasiet. Att vara lärling innebär att man fortsätter att utbilda sig inom ditt yrkesområde på en arbetsplats. Lärlingstiden varierar beroende vilket yrke man valt men vanligen ligger den mellan 1 - 4 år. Efter hantverksprogrammet kan man även läsa vidare på universitetet eller högskola, men en del utbildningar kräver att man läst vissa gymnasiekurser. Skolorna har egna inriktningar. Exempel på inriktningar är: design, florist, formgivning, frisör, skrädderi och snickeri.
Läs mer om programmet >>
Medieprogrammet
Programmet är inriktat mot massmedier, som tidningar, radio och tv. Man lär sig om hur man kommunicerar med hjälp av bilder, ljud och text. Man får lära sig vad massmedier är och hur de används för att förmedla information. En del av utbildningen handlar om hur information i form av ljud, text och bilder påverkar oss och hur mediabranschen arbetar. Här ingår även kunskaper om multimediateknik som är en kombination av text, ljud och rörlig bild. Mediaområdet blir allt mer internationaliserat. Därför är det bra med goda kunskaper i svenska och engelska. Om man väljer fler språk under utbildningen, kan det vara ett steg mot vidare studier eller arbete utomlands. Medieprogrammet blandar teoretiska kunskaper med praktiska. Under sammanlagt 15 veckor får man utbildning ute på en arbetsplats. Efter medieprogrammet kan man läsa vidare på universitet eller högskola, men en del utbildningar kräver att man läst vissa gymnasiekurser. Medieprogrammet ger ingen färdig yrkesutbildning. Men den passar som förberedande utbildning om man vill bli jobba med till exempel film, foto, illustrationer, information, journalistik, reklam, radio eller TV..
Läs mer om programmet >>
Omvårdnadsprogrammet
På utbildningen lär man sig grunderna i omvårdnad och omsorg, hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Man får även lära sig om de vanligaste sjukdomarna och läkemedlen. På programmet ingår även psykologi där man får kunskaper om människors beteende och hur vi reagerar beroende på olika omständigheter. På omvårdnadsprogrammet får man lära sig hur man kan hantera olika slags situationer som man kan möta inom vård och omsorg, så att patienten känner förtroende för personalen. Programmet blandar teoretiska kunskaper med praktiska. Under sammanlagt 15 veckor får man utbildning ute på en arbetsplats. Programmet är yrkesförberedande vilket innebär att man har möjlighet att gå direkt ut i arbetslivet efter att man har avslutat sin utbildning. Exempel på yrken som man kan arbeta med efter din gymnasieutbildning är undersköterska, mentalvårdare eller hemvårdare. Efter omvårdnadsprogrammet kan man även läsa vidare på universitetet eller högskola, men en del utbildningar kräver att man läst vissa gymnasiekurser.
Läs mer om programmet >>
Samhällsvetenskapsprogrammet
Programmet är inriktat mot ett intresse för hur samhället fungerar. Man får lära sig om hur olika samhällen har växt fram genom historien, vilket hjälper oss att förstå varför det ser ut som det gör idag. Man läser ämnen med inritning mot samhällskunskap, historia, religion och ekonomi. Samhällsvetenskapsprogrammet är i första hand ett studieförberedande program. Efter avslutad utbildning har man behörighet till de flesta samhällsvetenskapliga grundutbildningar vid universitet eller högskola. Vet man redan nu att man efter gymnasiet vill in på ett särskilt utbildningsprogram som kräver en viss behörighet har man möjlighet att läsa de kurser som behövs.
Läs mer om programmet >>
Annonsera | Skollogin | Om hittaskola | Kontakta oss | Sitemap